loader image

WEDDING DRESSES

ด้วยบุคลากร fashion designer  และ ทีมตัดเย็บ ที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปี

เข้าใจ รายละเอียด pattern  เนื้อผ้า ลายลูกไม้  สรีระรูปทรงคนไทย  ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ ผสานอย่างลงตัว รังสรรค์เป็นชุดในวันพิเศษของคุณ

PRINCESS COLECTION - PIMTDAO

IMG_3154
Scroll to Top